O nama

YUGOVINYL DOO BEOGRAD

Pun naziv: YUGOVINYL DOO BEOGRAD
MB 20427876
PIB 105640396
Klijent nije u sistemu PDV-a
Adresa: CETINJSKA 15, 11000 Beograd (Stari Grad)
Direktor: Borko Bojović, yugovinyl@gmail.com

Br 0668834480